- kişisel gürültü maruziyeti ölçümleri
- kişisel toz maruziyeti ölçümleri
- aydınlatma ölçümleri
- termal konfor ölçümleri